Disclaimer

Disclaimer van Flux ongediertebestrijdingsdienst.nl

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van (Flux) ongediertebestrijdingsdienst.nl gebeurt voor risico van de gebruiker.

Flux ongediertebestrijdingsdienst spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Flux ongediertebestrijdingsdienst als portal fungeert volledig en juist is. Echter kan Flux ongediertebestrijdingsdienst niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Flux ongediertebestrijdingsdienst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Flux ongediertebestrijdingsdienst kan mogelijkheden bevatten om zowel door Flux ongediertebestrijdingsdienst ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Flux ongediertebestrijdingsdienst geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Flux ongediertebestrijdingsdienst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Flux ongediertebestrijdingsdienst website kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Flux ongediertebestrijdingsdienst liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van, Flux ongediertebestrijdingsdienst.
Flux ongediertebestrijdingsdienst is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Flux ongediertebestrijdingsdienst geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Flux ongediertebestrijdingsdienst aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Flux ongediertebestrijdingsdienst vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Flux ongediertebestrijdingsdienst website en Flux ongediertebestrijdingsdienst geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van, Flux ongediertebestrijdingsdienst.

Tevens is Flux ongediertebestrijdingsdienst niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server van Flux ongediertebestrijdingsdienst die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Flux ongediertebestrijdingsdienst in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@ongediertebestrijdingsdienst.nl